شجریان اگر رفتارهای گذشته را جبران کند می تواند به عرصه موسیقی بازگردد.


سخنگوی وزارت ارشاد گفت: راه بازگشت به عرصه هنر برای شجریان باز است به شرطی که متعهدانه به هنر ایرانی- اسلامی خدمت کند و به چارچوب های نظام متعهد باشد.

حسین نوش آبادی درباره صدور مجوز برای کنسرت محمدرضا شجریان گفت: شجریان چهره شناخته شده هنری است که خدمات خوبی به هنر این مرز و بوم داشته است.

وی افزود: وی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی حضور خوبی داشت و ممنوعیتی برای فعالیت های وی وجود نداشت. رویکردها و رفتارهای وی در دهه دوم انقلاب به بعد باعث شد از مردم و نظام فاصله بگیرد.

 نوش آبادی ادامه داد: مسئول این فاصله گرفتن خود آقای شجریان است و راه بازگشت به عرصه هنر نیز برای وی و امثال وی باز است به شرطی که متعهدانه به هنر ایرانی ـ اسلامی خدمت کند و به چارچوب های نظام متعهد باشد.


هر فردی که می خواهد در کشور فعالیت کند باید یکسری الزامات را بپذیرد؛ نمی توان گفت فردی هم متعهد باشد و هم منتقد شدید یا ضوابط حاکم را نپذیرد و اجازه فعالیت داشته باشد.

فکر می کنم خود وی می تواند مشکل را حل کند و باید تصمیم شجاعانه بگیرد، رفتارهای گذشته را جبران کند و به عرصه موسیقی بازگردد و اگر چنین اتفاقی بیفتد ما استقبال می کنیم.

نوش آبادی گفت: حال نیز خودش باید جبران کند، حداقل ها را بپذیرد و با یک اقدام مثبت، با یک رویکرد و تعهد جدید جبران کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه