فراخوان ارسال آثار به همایش بین المللی حافظ شناسی اعلام شد .


مدیر علمی پژوهشی مرکز حافظ شناسی گفت : همه حافظ پژوهان داخلی و خارجی می توانند مقاله های خود را تا 31 فروردین به دبیرخانه همایش به نشانی آرامگاه حافظ ، مرکز حافظ شناسی ارسال کنند.
حسنلی افزود : چکیده و اصل مقاله ها باید به شیوه مقاله های علمی - پژوهشی ، با نرم افزارword و خط پیشنهادی زبان و ادب فارسی ، حداکثر در 20 صفحه A4 تنظیم شود و به همراه مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان با نشانی الکترونیکی و شماره تماس به دبیرخانه ستاد یاد روز حافظ ارسال شود.
مدیر علمی پژوهشی مرکز حافظ شناسی گفت : مقاله هایی پذیرفته می شود که دارای رویکردی نو یا حاصل پژوهشی تازه باشد و پیش از این در جایی منتشر یا در همایشی ارائه نشده باشد.
مراسم بین المللی یادروز حافظ 20 مهر در شیراز برگزار می شود .


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه